Επιτοίχια Θέρμανση

Η επιτοίχια θέρμανση είναι η καλύτερη λύση στον χώρο.

Η κάθετη επιτοίχια θέρμανση Empur® είναι ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε νέες, παλιές κατοικίες είτε και σε εμπορικά κτήρια και αποτελείται από το συνδυασμό Klimapex® σωλήνων θέρμανσης και ραγών στήριξης τους. Πιο αναλυτικά οι ράγες στήριξης Empur® δίνουν τη δυνατότητα τοποθέτησης με το ελάχιστο βήμα 50 mm των Klimapex® σωλήνων θέρμανσης διατομής 12 – 15 mm.  Τα βασικά πλεονεκτήματα τοποθέτησης της επιτοίχιας θέρμανσης σε τοίχους με σοφά είναι η άμεση απόδοση με μικρό χρόνο αντίδρασης καθώς επίσης και η εγκατάσταση σε χώρους όπου η επιφάνεια του δαπέδου δεν επαρκεί για να καλύψει τις θερμικές απώλειες.

TOP