Μονωτικές Πλάκες

Μονωτικές πλάκες EMPUR με τους καλύτερους συντελεστές.

Οι μονωτικές πλάκες EPS – DEO αποτελούνται από συνδυασμό διογκωμένης πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας με προσθήκη άνθρακα (γραφιτούχα) και δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN/EN. Οι μονωτικές πλάκες αποτελούνται επίσης από μία ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο πολλαπλών στρώσεων μεμβράνη με τυπωμένο πλέγμα (10 x 10 cm) – οδηγό τοποθέτησης και από ένα προεξέχον κομμάτι μεμβράνης από τη μία πλευρά μόνο για τέλεια στεγανοποίηση κατά την ένωση τους. Η μεμβράνη τοποθετείται πάνω στις μονωτικές πλάκες από το εργοστάσιο.

Χαρακτηριστικά μονωτικών πλακών:

 • Ονομαστικό πάχος 25 mm
 • Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,032 W/mK
 • Συντελεστής θερμικής αντίστασης R = 0,78 m2K/W
 • Αντοχή σε θλιπτική τάση 100,0 KN/m2
 • Διάσταση : 2000 x 1000 mm = 2m2

Οι μονωτικές πλάκες PUR/PE αποτελούνται από συνδυασμό διογκωμένης πολυουρεθάνης (PUR) και ηχοαπορροφητική ενίσχυση μεμβράνης πολυαιθυλενίου (PE)  και  δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN/EN. Οι μονωτικές πλάκες PUR/PE είναι διαθέσιμες σε πάχη 14, 23, 36 και 68 mm και ως μονωτική πλάκα αποτελούμενη μόνο από διογκωμένη πολυουρεθάνη (PUR) σε πάχη 23, 33 και 40 mm. Οι μονωτικές πλάκες αποτελούνται επίσης από μία ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο πολλαπλών στρώσεων μεμβράνη με τυπωμένο πλέγμα (10 x 10 cm) – οδηγό τοποθέτησης και από ένα προεξέχον κομμάτι μεμβράνης από τη μία πλευρά για τέλεια στεγανοποίηση κατά την ένωση τους.  Η μεμβράνη τοποθετείται πάνω στις μονωτικές πλάκες  από το εργοστάσιο.

Χαρακτηριστικά μονωτικών πλακών “PUR-PE 23 mm”:

 • Ονομαστικό πάχος 23 mm
 • Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,032 W/Mk
 • Συντελεστής θερμικής αντίστασης R = 0,78 m2K/W
 • Αντοχή σε θλιπτική τάση 5,0 KN/m2
 • Διάσταση : 2000 x 1000 mm = 2m2

Οι μονωτικές πλάκες PUR/PE αποτελούνται από συνδυασμό διογκωμένης πολυουρεθάνης (PUR) και ηχοαπορροφητική ενίσχυση μεμβράνης πολυαιθυλενίου (PE)  και  δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN/EN. Οι μονωτικές πλάκες PUR/PE είναι διαθέσιμες σε πάχη 14, 23, 36 και 68 mm και ως μονωτική πλάκα αποτελούμενη μόνο από διογκωμένη πολυουρεθάνη (PUR) σε πάχη 23, 33 και 40 mm. Οι μονωτικές πλάκες αποτελούνται επίσης από μία ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο πολλαπλών στρώσεων μεμβράνη με τυπωμένο πλέγμα (10 x 10 cm) – οδηγό τοποθέτησης και από ένα προεξέχον κομμάτι μεμβράνης από τη μία πλευρά για τέλεια στεγανοποίηση κατά την ένωση τους.  Η μεμβράνη τοποθετείται πάνω στις μονωτικές πλάκες  από το εργοστάσιο.

Χαρακτηριστικά μονωτικών πλακών “PUR-PE 14 mm”:

 • Ονομαστικό πάχος 14 mm
 • Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,026 W/Mk
 • Συντελεστής θερμικής αντίστασης R = 0,545 m2K/W
 • Αντοχή σε θλιπτική τάση 5,0 KN/m2
 • Διάσταση : 2000 x 1000 mm = 2m2

Οι μονωτικές πλάκες κόμβων top/Nopp® αποτελούνται από συνδυασμό διογκωμένης πολυστερίνης και φίλμ πολυαιθυλενίου με ειδική διαμόρφωση στην επιφάνεια του (κόμβους) για διάστρωση σωλήνων διατομής 14 – 17 mm     και  δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN/EN. Οι μονωτικές πλάκες κόμβων top/Nopp® είναι διαθέσιμες σε πάχη 11 και 30 mm με τελικό ύψος 30 και 49 mm αντίστοιχα. Οι μονωτικές πλάκες επιτρέπουν τη τήρηση των αποστάσεων διάστρωσης αξονικά 50 mm και διαγώνια 75 mm. Το φίλμ τοποθετείται πάνω στις μονωτικές πλάκες  από το εργοστάσιο.

Χαρακτηριστικά μονωτικών πλακών top-Nopp® 11 EPS-DEO

 • Συντελεστής θερμικής αντίστασης R = 0,314 m2K/W
 • Αντοχή σε θλιπτική τάση 150,0 KN/m2
 • Διάσταση : 1.025 x 1.025 mm

Οι μονωτικές πλάκες κόμβων top/Nopp® αποτελούνται από συνδυασμό διογκωμένης πολυστερίνης και φίλμ πολυαιθυλενίου με ειδική διαμόρφωση στην επιφάνεια του (κόμβους) για διάστρωση σωλήνων διατομής 14 – 17 mm     και  δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN/EN. Οι μονωτικές πλάκες κόμβων top/Nopp® είναι διαθέσιμες σε πάχη 11 και 30 mm με τελικό ύψος 30 και 49 mm αντίστοιχα. Οι μονωτικές πλάκες επιτρέπουν τη τήρηση των αποστάσεων διάστρωσης αξονικά 50 mm και διαγώνια 75 mm. Το φίλμ τοποθετείται πάνω στις μονωτικές πλάκες  από το εργοστάσιο.

Χαρακτηριστικά μονωτικών πλακών top-Nopp® 30-2 EPS-DES

 • Συντελεστής θερμικής αντίστασης R = 0,75 m2K/W
 • Αντοχή σε θλιπτική τάση 5,0 KN/m2
 • Διάσταση : 1.025 x 1.025 mm
TOP