Σωλήνα Klimapex

Σωλήνα Klimapex πέντε στρωμάτων θωράκισης.

Η υψηλή ποιότητα των πλαστικών σωλήνων θέρμανσης EMPUR KLIMAPEX® είναι εγγυημένη μέσω της εσωτερικής παραγωγής , των μόνιμων ελέγχων της παραγωγής από μια έμπειρη ομάδα διαχείρισης της ποιότητας καθώς επίσης και από τον έλεγχο από εξωτερικά ινστιτούτα δοκιμών. Η σωλήνα θέρμανσης EMPUR KLIMAPEX® είναι η ιδανική επιλογή για όλα τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου EMPUR® και παρέχει ασφάλεια και ευελιξία για όλες τις εφαρμογές.  Πιστοποιητικά όπως  DIN - CERTCO και SKZ δείχνουν τις εξαιρετικές ιδιότητες της σωλήνας KLIMAPEX®.

H σωλήνα θέρμανσης EMPUR KLIMAPEX® PE-Xa 17x2,0 πέντε στρωμάτων θωράκισης κατασκευάζεται από υψηλής πίεσης δικτυωμένο πολυαιθυλένιο σύμφωνα με τη μέθοδο Engel DIN EN ISO 15875 με βαθμό δικτύωσης >=70% σύμφωνα με το DIN 16892 και είναι ειδικά κατασκευασμένη να αντέχει σε σκληρές εργοταξιακές εφαρμογές. Η σωλήνα διαθέτει επίσης και φράγμα οξυγόνου EVOH το οποίο προστατεύεται από πιθανόν φθορές από ένα εξωτερικό προστατευτικό στρώμα PE. Τα χαρακτηριστικά της σωλήνας είναι τα εξής:

  • Ανθεκτική έναντι παραμορφώσεων και εξωτερικών επιδράσεων καθώς επίσης και στο σχηματισμό ρωγμών.
  • Στιβαρή και εξαιρετικής ποιότητας εγγυημένη από την εσωτερική παραγωγή και έλεγχο.
  • Θερμική μνήμη.
  • Αντοχή σε διαρκή θερμοκρασία +95°C και βραχυπρόθεσμη +110°C με μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar.
  • Πιστοποίηση SKZ-Zeichen A545.

H σωλήνα θέρμανσης EMPUR KLIMAPEX® PE-RT 17x2,0 πέντε στρωμάτων θωράκισης κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο σύμφωνα με το DIN EN ISO 22391 και είναι ειδικά κατασκευασμένη να αντέχει σε σκληρές εργοταξιακές εφαρμογές. Η σωλήνα διαθέτει επίσης και φράγμα οξυγόνου EVOH το οποίο προστατεύεται από πιθανόν φθορές από ένα εξωτερικό προστατευτικό στρώμα PE. Τα χαρακτηριστικά της σωλήνας είναι τα εξής:

  • Ανθεκτική έναντι παραμορφώσεων και εξωτερικών επιδράσεων καθώς επίσης και στο σχηματισμό ρωγμών.
  • Στιβαρή και εξαιρετικής ποιότητας εγγυημένη από την εσωτερική παραγωγή και έλεγχο.
  • Θερμική μνήμη.
  • Αντοχή σε διαρκή θερμοκρασία +70°C και βραχυπρόθεσμη +90°C με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar.
  • Πιστοποίηση SKZ-Zeichen A625.
TOP